ศูนย์กลางในการเริ่มต้นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุน

ศูนย์กลางในการเริ่มต้นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนแบบครบวงจรตั้งแต่การฝึกและการระดมทุนเพื่อการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกัน กระทรวงได้ขอความร่วมมือกับฮ่องกงไซเบอร์พอร์ทเพื่อขอความช่วยเหลือในการสร้างแนวคิดด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีในประเทศไทย ฮ่องกงไซเบอร์พอร์ทได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมซึ่งปัจจุบันมี บริษัท ด้านเทคโนโลยีระบบดิจิทัลจำนวน 1,000 บริษัท

มุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะข้อเสนอของคนหนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มต้นและผู้ประกอบการเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเติบโตในอุตสาหกรรมดิจิทัล ในเรื่องที่เกี่ยวข้องนายสุรกาญจน์วุฒพงศ์กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ETDA เปิดเผยว่างานดังกล่าวกำลังได้รับความร่วมมืออย่างสูงจากภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 5,000 คนในช่วงสามวันซึ่งมีการจัดแสดงโชว์ผลงานและการจัดสัมมนา